Orkla ASA: Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 18. november 2014 kjøpt 249 757 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 54,0018 pr. aksje.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 2 898 106 aksjer.
 
 
Orkla ASA
Oslo, 19. november 2014
 
Kontakt:
Elise A. Heidenreich
Tlf: +47 95 14 11 47
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12