Orkla ASA: Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 17. november 2014 kjøpt 110 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 53,1636 pr. aksje.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 2 648 349 aksjer.
 
 
Orkla ASA
Oslo, 18. november 2014
 
Kontakt:
Elise A. Heidenreich
Tlf: +47 95 14 11 47
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12