Orkla ASA: Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 14. november 2014 kjøpt 175 000 egne aksjer gjennom megler
til gjennomsnittskurs kr 53,2936 pr. aksje.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 2 538 349 aksjer.
 
 
Orkla ASA
Oslo, 17. november 2014
 
Kontakt:
Elise A. Heidenreich
Tlf: +47 95 14 11 47
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12