Orkla ASA: Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 13. november 2014 kjøpt 260 243 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 53,00 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 2 393 349 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 14. november 2014

Kontakt:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf: +47 977 13 250

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12