Orkla ASA : Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 11. november 2014 kjøpt 50 000 egne aksjer gjennom megler
til gjennomsnitts kurs kr 53,32 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er
 1 858 106 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 12. november 2014

Kontakt:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf: +47 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12