Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 22. februar 2017 kjøpt 300.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 75,5534 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 1.983.135 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 23. februar 2017

Ref.:

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12