Orkla ASA: Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 10. november 2014 kjøpt 150 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 52,83 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 1 808 106 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 11. november 2014

Kontakt:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf: +47 977 13 250

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12