Orkla ASA : Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 7. november 2014 kjøpt 500 000 egne aksjer gjennom megler
til gjennomsnitts kurs kr 52,69 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 1 658 106 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 10. november 2014

Kontakt:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf: +47 977 13 250

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12