Orkla ASA: Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 6. november 2014 kjøpt 350 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 52,6926 pr. aksje.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 1 158 106 aksjer.
  
Orkla ASA
Oslo, 7. november 2014
 
Kontakt:
 
Elise A. Heidenreich
Tlf: +47 95 14 11 47
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12