Orkla ASA: Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 5. november 2014 kjøpt 300 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 51,9472 pr. aksje.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 808 106 aksjer.
 
 
Orkla ASA
 
Oslo, 6. november 2014
 
Kontakt:
 
Elise A. Heidenreich
Tlf: +47 95 14 11 47
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12