Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 30. april 2018 kjøpt 525.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 74,5369 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 701.933 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 2. mai 2018

Ref.:

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12