Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 3. mai 2018 kjøpt 550.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 73,75 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 1.826.933 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 4. mai 2018

Ref.:

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12