Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 30. mai 2018 kjøpt 66.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 76,0227 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 10.176.933 aksjer.

Tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer som ble iverksatt 30. april 2018 er nå avsluttet.

Orkla ASA
Oslo, 31. mai 2018

Ref.:

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12