Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 24. juli 2018 kjøpt 350.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 68,35 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 11.980.259 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 24. juli 2018

Ref.:

Vice President Group Treasury
Jan Arne Bergseth
Tlf.: +47 930 89578

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12