Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 27. juli 2018 kjøpt 292.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 69,22 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 12.772.259 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 27. juli 2018

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 9954 2789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12