Orkla ASA: Meldepliktig handel - kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 3. mars 2016 kjøpt 350.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 71,77 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 2.003.135 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 4. mars 2016

Ref.:

Senior IR- og kommunikasjonsrådgiver

Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12