Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 7. august 2018 kjøpt 390.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 68,95 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 15.043.259 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 7. august 2018

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 9954 2789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12