Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 15. august 2018 kjøpt 300.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 69,6375 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 16.963.259 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 15. august 2018

Ref.:

IR & Communications Manager
Elise A. Heidenreicih
Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12