Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 17. august 2018 kjøpt 270.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 70,5331 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 17.483.259 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 17. august 2018

Ref.:

IR & Communications Manager
Elise A. Heidenreicih
Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12