Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 22. august 2018 kjøpt 211.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 71,3275 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 18.229.259 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 22. august 2018

Ref.:

IR & Communications Manager
Elise A. Heidenreicih
Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12