Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 29. august 2018 kjøpt 320.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 70,4242 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 19.410.259 aksjer.

Tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer som ble iverksatt 16. juli 2018 er nå avsluttet.

Orkla ASA
Oslo, 29. august 2018

Ref.:

IR & Communications Manager
Elise A. Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12