Orkla ASA: Meldepliktig handel - kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 1. mars 2016 kjøpt 500.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 73,054 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 1.288.135 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 2. mars 2016


Ref.:

Senior IR- og kommunikasjonsrådgiver

Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12