Orkla ASA :Meldepliktig handel og flagging - Stein Erik Hagen

Nærstående selskap til Orklas styreformann Stein Erik Hagen, Canica Investor AS, har etter børsslutt den 2. april 2014 kjøpt 16.950.000 aksjer i Orkla ASA fra Tvist 5 AS - et annet nærstående selskap til Stein Erik Hagen.

Nærstående selskap til Orklas styreformann Stein Erik Hagen, Canica AS, har samme dag kjøpt 32.950.000 aksjer i Orkla ASA fra Canica Investor AS. Canica AS' beholdning etter transaksjonen er 183.292.000 aksjer, hvilket utgjør 18% av aksjekapitalen, og selskapet krysser følgelig flaggegrensen på 15%.

Transaksjonene er gjort til kurs NOK 51,10.

Stein Erik Hagen og hans nærståendes eierandel i Orkla ASA på 249.142.000 aksjer i Orkla ASA, tilsvarende 24,5 % av aksjekapitalen, forblir uendret som følge av transaksjonene.

Oslo, 3. april 2014

Kontakt Orkla Investor Relations:

Rune Helland, Tel: +47 977 13250
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12