Orkla ASA : Meldepliktig handel og flagging - Stein Erik Hagen

 Nærstående selskap til Orklas styreleder Stein Erik Hagen, Canica AS, har etter børsslutt den 26. november 2014 kjøpt 10.000.000 aksjer i Orkla ASA fra Tvist 5 AS - et annet nærstående selskap til Stein Erik Hagen. Tvist 5 AS' beholdning av aksjer i Orkla ASA etter transaksjonen er 50.050.000, hvilket utgjør ca 4,9% av aksjekapitalen, og selskapet krysser følgelig flaggegrensen på 5%.

Transaksjonen er gjort til kurs NOK 53,91.

Stein Erik Hagen og hans nærståendes eierandel på 249.142.000 aksjer i Orkla ASA, tilsvarende 24,5 % av aksjekapitalen, forblir uendret som følge av transaksjonen.

Oslo, 27. november 2014

Kontakt Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +47 977 13250

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12