Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 23. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 45.000 opsjoner i Orkla-aksjer.
 
10.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje, 10.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje og 25.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 45,03 kroner pr. aksje.
 
Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 5.758.000. Orkla eier 592.903 egne aksjer.
 
Orkla ASA,
 
Oslo, 24. februar 2015
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Ane Bryn-Haugland
Tlf.: 980 68 126
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12