Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 19. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 100.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 45,03 kroner pr. aksje.
 
Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 5.898.000. Orkla eier 637.903 egne aksjer.
 
Orkla ASA,
 
Oslo, 20. februar 2015
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Ane Bryn-Haugland
Tlf.: 980 68 126
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12