Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 18. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 100.000 opsjoner i Orkla-aksjer.

60.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje, og 40.000 opsjoner ble innløst til 39,86 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 5.998.000. Orkla eier 737.903 egne aksjer.

Orkla ASA,
 
Oslo, 19. februar 2015
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Ane Bryn-Haugland
Tlf.: 980 68 126
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12