Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 16. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 60.000 opsjoner i Orkla-aksjer.

20.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje og 40.000 opsjoner ble innløst til 45,03 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 6.098.000. Orkla eier 837.903 egne aksjer.

Orkla ASA,

 
Oslo, 17. februar 2015
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Ane Bryn-Haugland
Tlf.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12