Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 13. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 160.000 opsjoner i Orkla-aksjer.
 
30.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje, 90.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje og 40.000 opsjoner ble innløst til 45,03 kroner pr. aksje.
 
Transaksjonene omfatter Karl Otto Tveter, primærinnsider og Konserndirektør Konsernfunksjoner og Legal Affairs. Tveter utøvde 50.000 opsjoner til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje. Av disse solgte han 47.000 aksjer til kurs 59,2689 kroner pr. aksje. Tveter og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 40.092. Hans gjenværende beholdning av opsjoner er 100.000.   
 
Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 6.158.000. Orkla eier 897.903 egne aksjer.
 
Orkla ASA,
 
Oslo, 16. februar 2015
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Ane Bryn-Haugland
Tlf.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12