Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner


Orkla innløste 11. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 40.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 45,03 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 6.318.000. Orkla eier 1.057.903 egne aksjer.

Orkla ASA,

Oslo, 12. februar 2015

Ref.:

Orkla ASA

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250

Investor Relations
Ane Bryn-Haugland
Tlf.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12