Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 10. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 10.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje..
 
Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 6.358.000. Orkla eier 1.097.903 egne aksjer.
 
 
Orkla ASA,

Oslo, 11. februar 2015
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Ane Bryn-Haugland
Tlf.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12