Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 6. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 330.000 opsjoner i Orkla-aksjer.
 
120.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje, 140.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje og 70.000 opsjoner ble innløst til 45,03 kroner pr. aksje.
 
Transaksjonen omfatter Håkon Mageli, primærinnsider og Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs, som utøvde 50.000 opsjoner til innløsningskurs 39,86 kroner pr aksje og solgte 50.000 dertil knyttede aksjer til kurs 58,5228 per aksje. Mageli og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 75.425. Hans gjenværende beholdning av opsjoner er 100.000.
 
Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 6.498.000. Orkla eier 1.237.903 egne aksjer.
 
Orkla ASA,

Oslo, 9. februar 2015
 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Ane Bryn-Haugland
Tlf.: 980 68 126
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12