Orkla ASA :Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 27. januar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere,
105.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 7.033.000. Orkla eier 1.697.903 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 28. januar 2015

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tlf.: 980 68 126

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12