Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 19. november, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 40.000 opsjoner i Orkla-aksjer.
 
Opsjonene ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje.
 
Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 7 223 000. Orkla eier 2 858 106 egne aksjer.
 
 
Orkla ASA
Oslo, 20. november 2014
 
Kontakt:
Elise A. Heidenreich
Tlf: +47 95 14 11 47
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12