Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 26. august, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 350.000 opsjoner i Orkla-aksjer.

180.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje og 170.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 8.728.000. Orkla eier 813.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 27. august 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tlf.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12