Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 2. juli, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 265.000 opsjoner i Orkla-aksjer.

120.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje og 75.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje og 70.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 45,03 kroner pr. aksje

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 9.408.000. Orkla eier 1.493.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 3. juli 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tlf.: 980 68 126

  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12