Orkla ASA : Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 25. juni, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 20.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 9.673.000. Orkla eier 1.758.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 25. juni 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12