Orkla ASA : Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 23. juni, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 130.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje og 30.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje.


Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 9.693.000. Orkla eier 1.778.106 egne aksjer.


Orkla ASA,
Oslo, 23. juni 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12