Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 18. juni, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 50.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje.

Transaksjonen omfatter Stig Ebert Nilssen, primærinnsider og Konserndirektør og leder for Orkla Home & Personal, som utøvde 50.000 opsjoner til innløsningskurs 39,86 kroner pr aksje. Nilssen og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 47.710. Gjenværende beholdning av opsjoner er 100.000. I forbindelse med opsjonsinnløsningen solgte Orkla 46.730 egne aksjer over Oslo Børs til pris 53,48 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 9.883.000. Orkla eier 1.968.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 19. juni 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tlf.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12