Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 17. juni, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 70.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 45,03 kroner pr. aksje.

Transaksjonen omfatter Pål Eikeland, primærinnsider og Konserndirektør og leder for Orkla Food Ingredients, som utøvde 70.000 opsjoner til innløsningskurs 45,03 kroner pr aksje. Eikeland og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 21.500. I forbindelse med opsjonsinnløsningen solgte Orkla 67.336 egne aksjer over Oslo Børs til pris 53,05 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 9.933.000. Orkla eier 2.018.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 18. juni 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tlf.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12