Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 6. mars, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 50.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 40,03 kroner pr. aksje.

Transaksjonene omfatter primærinnsider Stig Ebert Nilssen, Konserndirektør og leder for Orkla Care. Nilssen utøvde 50.000 opsjoner til innløsningskurs 40,03 kroner pr. aksje og solgte disse til kurs 75,3708 kroner pr. aksje. Nilssen og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 49.046, og han har ingen gjenværende opsjoner.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 740.000. Orkla eier 2.498.135 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 7. mars 2017

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12