Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 6. juni, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 185.000 opsjoner i Orkla-aksjer.

40.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje, 145.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje.

Transaksjonen omfatter Atle Vidar Nagel-Johansen, primærinnsider og Konserndirektør og leder for Orkla Foods, som utøvde 60.000 opsjoner til innløsningskurs 39,86 kroner pr aksje. Nagel-Johansen og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 11.145. Gjenværende beholdning av opsjoner er 130.000. I forbindelse med opsjonsinnløsningen solgte Orkla 56.200 egne aksjer over Oslo Børs til pris 53,81 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 10.258.000. Orkla eier 2.346.906 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 10. juni 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tlf.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12