Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 3. juni, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 20.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 45,03 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 10.498.000. Orkla eier 2.583.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 4. juni 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tel.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12