Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 2. juni, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 40.000 opsjoner i Orkla-aksjer.

20.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje og 20.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 45,03 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 10.518.000. Orkla eier 2.603.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 3. juni 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tel.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12