Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 2. mars, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 35.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 40,03 kroner pr. aksje.

Transaksjonene omfatter primærinnsider Atle Vidar Nagel Johansen, Konserndirektør og leder for Orkla Foods. Nagel Johansen utøvde 35.000 opsjoner til innløsningskurs 40,03 kroner pr. aksje. Av disse solgte han 30.800 til kurs 75,5246 kroner pr. aksje. Nagel Johansen og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 25.881, og han har ingen gjenværende opsjoner.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 790.000. Orkla eier 2.548.135 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 3. mars 2017

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12