Orkla ASA : Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 21. mai, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 25.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 45,03 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 10.873.000. Orkla eier 2.958.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 21. mai 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tel.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12