Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 15. mai, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 315.000 opsjoner i Orkla-aksjer.

85.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje, 110.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje og 120.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 41,26 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 11.076.000. Orkla eier 3.161.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 16. mai 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tel.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12