Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 14. mai, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 220.000 opsjoner i Orkla-aksjer.

110.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje, 110.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje.

Transaksjonen omfatter Paul Jordahl, primærinnsider og Konserndirektør og leder for Orkla International, som utøvde 60.000 opsjoner til innløsningskurs 38,88 kroner pr aksje og 60.000 opsjoner til innløsningskurs 39,86 kroner pr aksje. Jordahl og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 9.345. Gjenværende beholdning av opsjoner er 70.000. I forbindelse med opsjonsinnløsningen solgte Orkla 114.000 egne aksjer over Oslo Børs til pris 51,40 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 11.391.000. Orkla eier 3.476.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 15. mai 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tel.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12