Orkla ASA : Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 12. mai, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 411.000 opsjoner i Orkla-aksjer.

45.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje, 80.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje, 271.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 41,16 kroner pr. aksje og 15.000 opsjoner ble innløst til 45,03 kroner pr. aksje.

Transaksjonen omfatter Terje Andersen, primærinnsider og Konserndirektør, Chief Financial Officer (CFO), CEO og leder for Orkla Investments, som utøvde 271.000 opsjoner til innløsningskurs 41,16 kroner pr aksje. Andersen og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 54.640. Gjenværende beholdning av opsjoner er 40.000.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter disse transaksjonene er 13.706.000. Orkla eier 3.696.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 13. mai 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tel.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12