Orkla ASA : Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 25. april, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 155.000 opsjoner i Orkla-aksjer. I tillegg ble 85.000 opsjoner kansellert.

65.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje og 90.000 opsjoner ble innløst til 38,88 kroner pr. aksje.

25.000 opsjoner med en innløsningskurs på NOK 68,90 kroner og 60.000 opsjoner med en innløsningskurs på NOK 45,03 ble kansellert.

Samlet antall utstedte opsjoner for Orkla etter disse transaksjonene er 14.117.000. Orkla eier 4.017.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 25. april 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tlf.: 980 68 126

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12